STORZ 26105FA 电切镜

时间:2024-5-8 16:15:44浏览次数:63分享至:

检测结果:
1.无图像;
2.光纤腐蚀;
3.镜棒断裂;
4.物镜脱胶/脱膜;
5.目镜脱胶/脱膜;
6.光锥破裂。  

               

维修方案:
1.更换镜棒;
2.更换内管;
3.更换外管;
4.更换物镜组;
5.更换光纤;
6.清洁目镜;
7.更换光锥;
8.清洁并重新调整光学系统、校对图像;
9.密封内窥镜、性能检测。           

技术支持:讯博网络